Brygg

1685 – Monsun Malabar

kraftfull låg syra mjuk

Hela bönor

Precis så här kan man tänka sig at det första kaffet som skeppades från Indien i slutet av 1600-talet smakade. Kaffebönorna låg då som nu exponerade för de fuktiga monsunvindarna, vilket ger kaffet sin speciella karaktär: mörkt, mjuk, milt och helt utan syra.

 

Gringos köpvillkor

Relaterade produkter